Geachte  visitor,


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de lopende onderzoeksprojecten binnen het Institute for Evidence-Based Medicine in Old Age | IEMO. Deze nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar.

Contact
IEMO
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
T: 071 7370238
E: info@iemo.nl / W: www.iemo.nl
social media twitter linkedin facebook


   IEMO 80+ Schildklier Studie
Samenwerking TRUST en IEMO officieel bezegeld 
Twee studies, één onderzoeksvraag: heeft de behandeling van ouderen met een licht verminderde schildklierfunctie effect? Op 4 november j.l. werd de samenwerking tussen de twee studies officieel bezegeld in Glasgow. Lees hier verder over deze samenwerking.

Schildklier Organisaties Nederland onderschrijft belang IEMO 80+ Schildklier Studie
In de juni-uitgave van Schild is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag: Schildklierziekte op hoge leeftijd: wel of niet behandelen? Is deze vraag te beantwoorden? Lees hier het volledige artikel.

Werving in 3 UMC's gestart
Door 3 UMC's worden momenteel in totaal 450 deelnemers gezocht. Dit vergt een knap stukje samenwerking tussen onderzoeksmedewerker, huisarts, laboratorium en apotheek. 


   IEMO Trial Innovatie Project
iVitality POP-studie succesvol van start
Inmiddels hebben vele tientallen deelnemers zich aangemeld en meten thuis hun bloeddruk.
Meedoen kan nog via deze link!

Schommelingen in bloeddruk ongunstig voor brein

Dat blijkt uit een onderzoek van het IEMO - in samenwerking met anderen - gepubliceerd in het British Medical Journal. Lees hier meer over dit artikel.

TELEHYPE studie van start
TELEHYPE is een studie over TELEmonitoring en zelfmanagement-support bij patiënten met een nieuwe diagnose HYPErtensie. Het is een gerandomiseerd gecontroleerde trial. Lees meer over deze studie

© copyright 2020 - iemo - Visit the website: http://www.iemo.nl
Online versieUitschrijven.