nl | en
TENT project

Ouderen zijn een heterogene groep patienten, met grote verschillen in mate van kwetsbaarheid, niveau van functioneren en kwaliteit van leven. De individuele situatie van de patient is met name erg belangrijk voor die oudere patienten die een ingrijpende behandeling moeten ondergaan: bijvoorbeeld een operatie, chemotherapie of bestraling. In het project "Triaging Elderly Needing Treatment" (TENT) onderzoekt IEMO hoe we uitkomsten kunnen voorspellen voor oudere patienten die een ingrijpende behandeling nodig hebben. 

Voor de kwetsbare oudere moeten wellicht extra maatregelen worden genomen of is een kleinere ingreep beter voor de kwaliteit van leven. In de ideale situatie zouden we van alle individuele oudere patienten vooraf precies kunnen vertellen hoe groot de risico's zijn op negatieve uitkomsten, maar een goed instrument daarvoor bestaat nog niet. In het TENT project wordt een grote groep patiënten (te beginnen in het Leids Universitair Medisch Centrum) bestudeerd vanaf het moment dat ze in het ziekenhuis bij een arts komen. Dat kan een chirurg zijn, een KNO arts, een gynaecoloog of nog een andere arts. Door een screening uit te voeren die kijkt naar de vier geriatrische domeinen wordt een compleet beeld gekregen hoe de patient ervoor staat. Dat is nu al standaard zorg. Maar door dat te koppelen aan het systematisch vervolgen van patienten, kunnen we leren welke factoren voorspellend zijn voor een goede of slechte uitkomst. Daarmee kunnen we in de toekomst de oudere patient nog beter in kaart brengen.

Onderdeel van de study is een samenwerking met Philips. Van een deel van de ouderen die het ziekenhuis bezoekt zal met behulp van beweegmeters hun activiteitniveau worden gemeten en zal worden onderzocht of het niveau van activiteit voorspellend is voor uitkomsten.

De studie is gestart in oktober 2014.

NIEUWS

IEMO 80+ Schildklier Studie resultaten gepubliceerd in JAMA!

01-11-2019

Op 30 oktober 2019 werden de resultaten van de IEMO 80+ Schildklier Studie gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

APOP handboek gepresenteerd

21-11-2018

Het eerste exemplaar van het APOP handboek is op 21 november officieel uitgereikt tijdens het Nationaal Symposium Spoedzorg voor Ouderen.

Protocol IEMO 80+ Schildklier Studie

16-10-2018

In deze publicatie presenteren wij het studie protocol: de klinische effecten van levothyroxine behandeling voor subklinische hypothyreoïdie bij mensen van 80 jaar en ouder


Nieuwsoverzicht

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: