nl | en
Interview NRC met Simon Mooijaart - internist ouderengeneeskunde

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) in het LUMC doen we sinds kort iets nieuws: elke 70-plusser die binnenkomt, krijgt eerst een paar vragen. Deze screening duurt maar twee minuten. Heeft hij hulp nodig om zich aan te kleden? Kan hij de maanden van het jaar achteruit opsommen? De antwoorden geven een beeld van zijn kwetsbaarheid en dus zijn kans op cognitieve achteruitgang en verlies aan zelfstandigheid of sterfte als hij weer thuis is. De arts en verpleegkundige proberen aan de hand van de screeningsuitslag complicaties te voorkomen en het behandelplan aan te passen op de specifieke situatie en voorkeuren van de patiënt. Bovendien kunnen gerichte interventies worden toegepast na een positieve screening in de acute setting, zoals delierpreventiemaatregelen of het regelen van thuiszorg.

Bekend is wel dat geheugen, mobiliteit en zelfredzaamheid veel zeggen over iemands kwetsbaarheid. „Het gaat niet om de precieze leeftijd van de patiënt: de ene 85-jarige is veel vitaler en sterker dan de andere”, zegt Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde (LUMC). „Het gaat om zijn kwetsbaarheid.” 

Ook op de polikliniek worden ouderen met kanker of hartklachten vóór een grote ingreep, zoals een operatie, chemotherapie of bestraling, sinds kort gescreend op geheugenverlies en kwetsbaarheid. Op basis van de uitkomst van de screener, bespreekt de arts met patiënt en naasten de voor- en nadelen van een behandeling. De screening leidt niet direct tot een beslissing om wel of niet te behandelen, maar is vooral bedoeld om een breder beeld van de patiënt te krijgen en alles mee te nemen in de overwegingen.

Zou hij een behandeling afraden? Mooijaart: „Nooit in algemene zin. Ouderen verdienen net als iedere andere patiënt de best mogelijke behandeling. Maar als ik denk dat de patiënt er meer last van gaat krijgen dan dat hij er baat bij zal hebben, ja.”

Lees hier het volledige artikel van NRC over de screening.


 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: