nl | en
TENT project

Ouderen zijn een heterogene groep patienten, met grote verschillen in mate van kwetsbaarheid, niveau van functioneren en kwaliteit van leven. De individuele situatie van de patient is met name erg belangrijk voor die oudere patienten die een ingrijpende behandeling moeten ondergaan: bijvoorbeeld een operatie, chemotherapie of bestraling. In het project "Triaging Elderly Needing Treatment" (TENT) onderzoekt IEMO hoe we uitkomsten kunnen voorspellen voor oudere patienten die een ingrijpende behandeling nodig hebben. 

Voor de kwetsbare oudere moeten wellicht extra maatregelen worden genomen of is een kleinere ingreep beter voor de kwaliteit van leven. In de ideale situatie zouden we van alle individuele oudere patienten vooraf precies kunnen vertellen hoe groot de risico's zijn op negatieve uitkomsten, maar een goed instrument daarvoor bestaat nog niet. In het TENT project wordt een grote groep patiënten (te beginnen in het Leids Universitair Medisch Centrum) bestudeerd vanaf het moment dat ze in het ziekenhuis bij een arts komen. Dat kan een chirurg zijn, een KNO arts, een gynaecoloog of nog een andere arts. Door een screening uit te voeren die kijkt naar de vier geriatrische domeinen wordt een compleet beeld gekregen hoe de patient ervoor staat. Dat is nu al standaard zorg. Maar door dat te koppelen aan het systematisch vervolgen van patienten, kunnen we leren welke factoren voorspellend zijn voor een goede of slechte uitkomst. Daarmee kunnen we in de toekomst de oudere patient nog beter in kaart brengen.

Onderdeel van de study is een samenwerking met Philips. Van een deel van de ouderen die het ziekenhuis bezoekt zal met behulp van beweegmeters hun activiteitniveau worden gemeten en zal worden onderzocht of het niveau van activiteit voorspellend is voor uitkomsten.

De studie is gestart in oktober 2014.

NIEUWS

Protocol IEMO 80+ Schildklier Studie

16-10-2018

In deze publicatie presenteren wij het studie protocol: de klinische effecten van levothyroxine behandeling voor subklinische hypothyreoïdie bij mensen van 80 jaar en ouder

Schildklierfunctie tijdens veroudering

27-09-2018

Recentelijk zijn we betrokken geweest bij de publicatie van een review artikel over de klinische aspecten van schildklierfunctie tijdens veroudering.

Dataverzameling 80+ Schildklier Studie afgerond

18-05-2018

Op 4 mei heeft het laatste patiëntbezoek voor de IEMO 80+ Schildklier Studie plaatsgevonden. De komende tijd zullen de effecten van behandeling met levothyroxine in ouderen met subklinische hypothyreoïdie geanalyseerd worden.


Nieuwsoverzicht

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: