nl | en
Factoren die zelf-gescoorde gezondheid bepalen in oudere volwassenen voor en na een bezoek aan de spoedeisende hulp

Doelstellingen: Self-rated health (SRH) is een belangrijke door de patiënt gerapporteerde uitkomst, maar na een bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp (SEH) is er weinig bekend over SRH. We onderzochten de determinanten van achteruitgang van SRH gedurende 3 maanden na een SEH-bezoek bij oudere patiënten.

Ontwerp: Dit was een multicenter prospectieve cohortstudie met acuut presenterende oudere (≥70 jaar) patiënten op de SEH (Nederland). Patiënten werd gevraagd om hun gezondheidstoestand tussen 0 en 10 te schatten. Het belangrijkste resultaat was een afname van SRH gedefinieerd als een overgang van een SRH van ten minste 6 naar een SRH van minder dan 6, 3 maanden na het bezoek van de patiënt aan de SEH.

Resultaten: Drie maanden na het ED-bezoek hadden 870 (71,4%) patiënten een stabiele SRH en namen 209 (11,5%) patiënten af ​​in SRH. Onafhankelijke voorspellers met een afname van SRH waren: mannelijk geslacht (OR 1.83) alleenstaand (OF 1.56), woonachtig in een verzorgings- of verpleeghuis (OF 2.75), aantal verschillende medicijnen (OF 1.08), het hebben van van een loophulpmiddel (OF 1.70 ) en de Katz-ADL-score (OF 1,22). Patiënten met functionele achteruitgang 3 maanden na een ED-bezoek vertonen een steilere daling in de gemiddelde SRH (0,68 punten) dan patiënten zonder functionele achteruitgang (0,12 punten, P <0,001).

Conclusie: Afname in SRH na een SEH-bezoek bij oudere patiënten is op zijn minst gedeeltelijk afhankelijk van factoren van functionele capaciteit en functionele achteruitgang. Preventieve interventies om de functionele status te behouden, kunnen de oplossing zijn om SRH te behouden, maar er is meer onderzoek nodig om de klinische bruikbaarheid van deze bevindingen verder te verbeteren en vast te stellen.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: