nl | en
Screening op kwetsbaarheid voor functionele achteruitgang bij ouderen

De ISAR-HP is een screeningsinstrument voor kwetsbaarheid bij ouderen. Eerder onderzoek toonde aan dat de gebruikelijke afkapwaarde (≥ 2) erin resulteerde dat veel patiënten onterecht als kwetsbaar geclassificeerd werden. Een APOP prospectieve follow-up studie heeft geprobeerd de voorspellende waarde van de ISAR-HP te optimaliseren door het toepassen van verschillende afkapwaarden bij oudere acuut opgenomen patiënten. In totaal werden 765 patiënten van 70 jaar en ouder voor 90 dagen gevolgd. Het verhogen van de afkapwaarde naar een score van 4 bleek de ISAR-HP prestatie slechts minimaal te verbeteren. Daarom is voorzichtigheid geboden om efficiënte screening- en follow-upinterventies te bewerkstelligen. Daarnaast zouden de consequenties van een positieve screening goed overwogen moeten worden.

Klik hier voor het artikel.


 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: