nl | en
APOP screening van de oudere patiënt gestart op spoedeisende hulp LUMC

Per 1 maart is het LUMC gestart met de screening van oudere patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH). Op dit moment wordt onderzocht of de screener het gewenste effect heeft en of er verbeteringen nodig zijn.

Het doel van de APOP screener is om meer gepersonaliseerde zorg aan te kunnen bieden aan de groep oudere patiënten die kwetsbaar blijken te zijn. Het screenen kost twee minuten per patiënt, een kleine investering voor een grote kans op verbetering van de kwaliteit van zorg. De screener wijst namelijk uit of een patiënt een verhoogd risico heeft op functionele of cognitieve achteruitgang. 

Acuut zieke ouderen lopen sowieso een groter risico dan jongere patiënten op een moeizaam herstel of verlies van zelfredzaamheid. Bovendien kunnen bepaalde ziektes bij ouderen andere symptomen geven. Bloeddrukwaardes die voor een jongere patiënt goed zijn, kunnen bij ouderen een alarmsignaal zijn. Zorgverleners zijn niet altijd bewust van deze verschillen, daarom is er in de aanloop naar de start van de screening een uitgebreid onderwijsprogramma opgezet.

Bij positief gescreende oudere patiënten - die dus kwetsbaar zijn - wordt de huisarts per brief automatisch ingelicht wanneer de patiënt naar huis gaat, met daarin specifieke informatie over de patiënt. Om optimale nazorg te bieden bellen verpleegkundigen van de SEH alle kwetsbare ouderen die terug naar huis zijn gegaan de volgende dag terug. Dan wordt gekeken of de patiënt de ontslaginstructies heeft begrepen en of er thuis nog problemen zijn.


 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: