nl | en
Samenwerking TRUST en IEMO 80+ officieel bezegeld

Op 4 november vond in Glasgow een gezamenlijke vergadering plaats tussen onderzoekspartners van de IEMO 80+ Schildklier Studie en de TRUST Thyroid Trial. Hoofdonderzoekers van beide studies, dr. Simon Mooijaart (IEMO) en prof. David Stott (Glasgow University) ondertekenden het Memorandum of Understanding en bezegelden daarmee officieel hun samenwerking. Twee onderzoeken met één onderzoeksvraag: heeft de behandeling van ouderen met een licht verminderde schildklierfunctie effect?                Dr. Simon Mooijaart (IEMO) en prof. David Stott (TRUST) 
                                                                                                       
De TRUST Thyroid Trial en de IEMO 80+ Schildklier Studie zijn opgezet als twee aparte studies. Daar waar TRUST wordt uitgevoerd door een viertal Europese universiteiten (Glasgow, Bern, Cork en Leiden) bij 3000 deelnemers van 65 jaar en ouder, wordt de IEMO 80+ Schildklier Studie uitgevoerd door drie Nederlandse Universitair Medische Centra (Erasmus MC, UMC Groningen en AMC) bij 450 deelnemers van 80 jaar en ouder.

Beide onderzoeken zullen nagenoeg identiek werken, zodat uiteindelijk de resultaten goed kunnen worden vergeleken. Na afloop van beide studies worden alle deelnemers van 80 jaar en ouder in beide studies gezamenlijk geanalyseerd om een specifiek behandeladvies te onderbouwen voor deze leeftijdsgroep.


Collaboration TRUST and IEMO80+ officially confirmed
By signing the Memorandum of Understanding, the collaboration between the IEMO 80+ Thyroid Trial and the TRUST Thyroid Trial was officially confirmed on November 4th in Glasgow. Two studies with one research question: what is the safety and efficacy of thyroid hormone supplementation in older adults with subclinical hypothyroidism?

                                                                                                                                                                            Dr. Simon Mooijaart (IEMO) and Prof. David Stott (TRUST)
Whereas the TRUST Thyroid Trial will be performed in four universities throughout Europe (Glasgow, Bern, Cork and Leiden) among 3000 participants aged 65 or older, the IEMO 80+ Thyroid Trial will be performed in three University Medical Centers in the Netherlands among 450 participants aged 80 years and older. Both trials use identical research infrastructures and share local procedures, which enhances the efficiency to perform the trials. Effects for the 80+ participants of both studies allows for giving a specific advice regarding the treatment of subclinical hypothyroidism in the 80+ population.
 
Both trials have started recruiting participants in 2013.

For more information about the TRUST Thyroid trial please visit www.trustthyroidtrial.com

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

ONZE PARTNERS: